กระโปรง-กางเกงสตรี สำหรับชุดสูท

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ การสร้างแบบและปรับแบบกางเกง/กระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท  การวางแบบและตัดเย็บกางเกง/กระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท การลองตัวแก้ไขข้อบกพร่อง

หัวข้อวิชาที่สอน

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ
  • การสร้างแบบ ปรับแบบกระโปรงสตรีสำหรับชุดสูท
  • การวางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรีสำหรับชุดสู

เสื้อเทเลอร์สตรี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ การสร้างแบบ ปรับแบบ การวางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรีการลองตัวและแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อเทเลอร์สตรี

หัวข้อวิชาที่สอน

  • ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บ
  • การสร้างแบบ ปรับแบบเสื้อเทเลอร์
  • การวางแบบ ตัดเย็บเสื้อเทเลอร์

ผลงานนักศึกษา

ครูผู้สอน  นางสุปรียา  วงศ์ว่องไว