แต่งผมสตรี

หลักสูตรแต่งผมสตรี Women Hairdressing Course

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

รายวิชาที่สอน
1. วิชาการแต่งผมสตรี
2. วิชาการม้วนผมโรล
3. วิชาการม้วนแกน
4. วิชาการม้วนก้นหอย
5. ชื่อวิชาการถักเปีย


คลิกสมัครเรียน

1.วิชาการแต่งผมสตรี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือ ในการซอยผม หลักการแบ่งผม การไดร์ผมทรงบ๊อบ การไดร์ผมทรงมอส การไดร์ผมทรงฟาร่าห์ การไดร์ผมทรงสั้นและงานสระผมและการกำหนดราคาค่าบริการวิธีการแบ่งไดร์ผมทรงบ๊อบ ไดร์ผมทรงมอส ไดร์ผมทรงฟาร่าห์ ไดร์ผมทรงสั้น และการสระผม วิธีการตรวจสอบผลงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย งานแบ่งผม งานไดร์ผมทรงบ๊อบ งานไดร์ผมทรงมอส งานไดร์ผมทรงฟาร่าห์ งานไดร์ผมทรงสั้นและงานสระผม งานสระผมและงานไดร์ผม

หัวข้อวิชาที่สอน
1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม - เสริมสวย
2. งานหลักการใช้เครื่องมือในการแต่งทรงผม
3. งานแบ่งผม
4. งานไดร์ผมทรงบ๊อบ
5. งานไดร์ผมทรงมอส
6. งานไดร์ผมทรงฟาร่าห์
7. งานไดร์ผมทรงสั้น (สมัยนิยม)
8. งานวิเคราะห์เส้นผม
9. งานเลือกใช้แชมพูและครีมนวด
10. งานสระผม การนวดผมและหนังศีรษะ

2.วิชาการม้วนผม

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือในการม้วนโรล หลักการแบ่งผม การม้วนโรลทรงเสยสับหว่าง การม้วนโรล ทรงฟาร่าห์ การม้วนโรลทรงแสกข้าง การม้วนโรลไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบผลงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณ ที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานแบ่งผม งานม้วนโรลทรงเสยสับหว่าง งานม้วนโรลทรงฟาร่าห์ งานม้วนโรลทรงแสกข้าง งานม้วนโรลไฟฟ้า

หัวข้อวิชาที่สอน
1. งานหลักการใช้เครื่องมือในการม้วนผมโรล
2. งานม้วนโรล
3. งานม้วนโรลสับหว่าง
4. งานม้วนโรลทรงฟาร่าห์
5. งานม้วนโรลทรงแสกข้าง
6. งานม้วนโรลไฟฟ้า

3.วิชาการม้วนแกน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือในการม้วนแกนดัด หลักการแบ่งผม การม้วนแกนดัดทรงเสยมาตรฐาน การม้วนแกนดัดทรงเสยสับหว่าง การม้วนแกนดัดทรงฟาร่าห์ การม้วนแกนดัดทรงบ๊อบ การม้วนแกนดัดสากล การม้วนพินเคอร์ วิธีการตรวจสอบผลงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานแบ่งผม งานม้วนแกนดัดทรงเสยมาตรฐาน งานม้วนแกนดัดทรงเสยสับหว่าง งานม้วนแกนดัดทรงฟาร่าห์ งานม้วนแกนดัดทรงบ๊อบ งานม้วนแกนดัดสากล งานม้วนพินเคอร์

หัวข้อวิชที่สอน
1. งานหลักการใช้เครื่องมือในการม้วนผม
2. งานม้วนแกนดัด
3. งานม้วนแกนดัดทรงเสยมาตรฐาน
4. งานม้วนแกนดัดทรงเสยสับหว่าง
5. งานม้วนแกนดัดทรงฟาร่าห์
6. งานม้วนแกนดัดทรงบ๊อบ
7. งานม้วนแกนดัดสากล

4.วิชาการม้วนก้นหอย

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือในการม้วนก้นหอย การม้วนก้นหอยแบบตั้ง และ การม้วนก้นหอยแบบนอน วิธีการตรวจสอบผลงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย งานแบ่งผม งานม้วนก้นหอยแบบตั้ง และงานม้วนก้นหอยแบบนอน

หัวข้อวิชาที่สอน
1. งานหลักการใช้เครื่องมือในการม้วนก้นหอย
2. งานม้วนก้นหอย
4. งานม้วนก้นหอยแบบตั้ง
3. งานม้วนก้นหอยแบบนอน

5.วิชาการถักเปีย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การถักเปียมาตรฐาน(เปีย 3) การถักเปียมาตรฐาน (เปีย 4) การถักเปียมาตรฐาน(เปีย 5) การถักเปียนูน การถักเปียเกลียว การถักเปียลิบบิ้น วิธีการตรวจสอบผลงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับงานแบ่งผม งานถักเปียมาตรฐาน(เปีย 3) งานถักเปียมาตรฐาน(เปีย 4) งานถักเปียมาตรฐาน (เปีย 5) งานถักเปียนูน งานถักเปียเกลียว งานถักเปียริบบิ้น
หัวข้อวิชาที่สอน
1. งานหลักการใช้เครื่องมือในการถักเปีย
2. งานถักเปีย
3. งานถักเปียมาตรฐาน
4. งานถักเปียนูน
5. งานถักเปียเกลียว
6. งานถักเปียริบบิ้น

ครูผู้สอน

ครูออนอุมา

นางสารินี  คลังชำนาญ