หลักสูตรซอยผมสตรี

Women Hair Snipping Course

หลักสูตร  200  ชั่วโมง

รายวิชาที่สอน

1. วิชาการตัดซอยผมสตรี 

2. วิชาการทำเคมีผม                            

วิชาการซอยผมสตรี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงบ็อบ การซอยผมทรงมอส การซอยผมทรงฟาร่าห์ การซอยผมทรงสั้น(สมัยนิยม)  และการกำหนดราคาค่าบริการวิธีการแบ่งผม ซอยผมทรงบ๊อบ ทรงมอส ทรงฟาร่าห์ และทรงสั้น(สมัยนิยม) การสระผม การไดร์ผมวิธีการตรวจสอบผมงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ   ปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย งานแบ่งผม งานซอยผมทรงบ็อบ งานซอยผมทรงมอส งานซอยผมทรงฟาร่าห์ งานซอยผมทรงสั้น(สมัยนิยม) การสระผมและการไดร์ผม

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม - เสริมสวย 
 2. งานหลักการใช้เครื่องมือในการซอยผม
 3. งานแบ่งผม
 4. งานซอยผมทรงบ๊อบ  
 5. งานซอยผมทรงมอส   
 6. งานซอยผมทรงฟาร่าห์    
 7. งานซอยผมทรงสั้น (สมัยนิยม)
 8. งานวิเคราะห์เส้นผม
 9. งานเลือกใช้แชมพูและครีมนวด
 10. งานสระผม การนวดผมและหนังศีรษะ
 11. งานไดร์ผม

วิชาการเคมีผม

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย วิธีการใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนสีผม,การย้อมผม  การฟอกสีผม (HILIGHT) การยืดผมถาวร วิธีการเปลี่ยนสีผม ฟอกสีผมและยืดผมถาวรการทำทรีทเม้ท์และการกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผมงานและวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานตามรายการงานที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติ   ปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย งานเปลี่ยนสีผม งานฟอกสีผมและงานยืดผมถาวรงานทำทรีทเม้นท์และการกำหนดราคาค่าบริการ

หัวข้อวิชาที่สอน

 1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม - เสริมสวย
 2. งานหลักการใช้เครื่องมือในการทำเคมีผม
 3. งานเปลี่ยนสีผม
 4. งานฟอกสีผม (HILIGHT)
 5. งานยืดผมถาวร
 6. งานทำทรีทเม้นท์
 7. การกำหนดราคา

ครูผู้สอน

นายเกรียงไกร   กลิ่นเกสร

นางสาออนอุมา

นางสารินี   คลังชำนาญ