กิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น

 

Uncategorized

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ ดินแดง2 ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพหานคร ดินแดง 1 และ ดินแดง 2 ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

Posted on

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สื่บทอดกันมายาวนาน ณ วัดกุนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง)