กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

Posted on

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

 

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ช่วงเวลา9.00-10.00 นายภูชกร ทองทา ผู้อำนวยการ รฝช.กทม.(ดินแดง2) กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมจัดร่วมกันระหว่างรฝช.กทม.ดินแดง1และรฝช.กทม.ดินแดง2 ณ.ห้องประชุมชั้น6 รฝช.กทม.ดินแดง1)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สำนักพัฒนาสังคมและรฝช.กทม.(ดินแดง2)

Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดในแต่ละห้องเรียน

กิจกรรมบริการตัดผมฟรีที่รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

Uncategorized

เปิดห้องเรียนวิชาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

Posted on

ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมโครงการบูรณาการความร่วมมือจัดการศึกษาวิชาชีพ ให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) ร่วมโครงการ 3 รายวิชา คือ วิชาอาหารและโภชนาการ   วิชาผ้าบาติก และวิชาออกแบบแฟชั่น