หลักสูตร ตัดผมสุภาพบุรุษ หลักสูตร 200 ชั่วโมง

Men Haircut Course

รายวิชาที่สอน 
1. วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง 
2. วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง 
3. วิชาการใช้มีดโกน

1.วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง

ศึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติในเรื่องของกฎระเบียบการเปิดร้านสุขลักษณะ สุขอนามัยของช่างสุขลักษณะ   สถานที่ผมตัด จรรยาบรรณการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง และงานบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ สำหรับตัดผมทรงต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ทรงนักเรียน ทรงรองหวี
หัวข้อวิชาที่สอน

  1. งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตัดผม
  2. งานตัดผมทรงสูง

2.วิชาตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างรูปศีรษะ รูปใบหน้า เส้นผม การตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง งานบำรุงรักษา การเลือกใช้ เครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับตัดผมทรงต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง ทรงรองทรงสูง รองทรงต่ำ

หัวข้อวิชาที่สอน งานตัดผมทรงรองทรง

3.วิชาการใช้มีดโกน

ศึกษาเกี่ยวกับการกันรูปทรง กันหน้า โกนหนวดเครา  งานบำรุงรักษา การเลือกใช้ เครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์การกันรูปทรง กันหน้า โกนหนวดเคราแบบต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการการกันรูปทรง กันหน้า โกนหนวดเครา

หัวข้อวิชาที่สอน งานแต่งรูปทรง

 

ครูผู้สอน

นายสัณหกิจ วิจิตรศีลธรรม