หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ

Men Hair Sniping Course

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

รายวิชาที่สอน 
1. วิชาซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ  
2. วิชาจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ  
3. วิชาการเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

1.วิชา ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ

ศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเรื่องของกฎระเบียบการเปิดร้าน ธุรกิจอาชีพช่างตัดผม การออกแบบ การซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์วัสดุ ผลิตภัณฑ์ สำหรับซอยผมทรงต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบทรงผม การซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ หัวข้อวิชาที่สอน 1.งานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซอยผม 2.งานแบบแฟชั่นสุภาพบุรุษผมสั้น 3.งานแบบแฟชั่นสุภาพบุรุษผมยาว

2.วิชาจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ

ศึกษาเกี่ยวกับ แกะลายเส้นผม สระผมนวดผม ไดร์ผมการเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์วัสดุ ผลิตภัณฑ์สำหรับ แกะลายเส้นผม สระผมนวดผม ไดร์ผม ปฏิบัติเกี่ยวกับแกะลายเส้นผม สระผมนวดผม ไดร์ผม หัวข้อวิชาที่สอน งานจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ

3.วิชาการเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

ศึกษาเกี่ยวกับการย้อมผม การเปลี่ยนสีผมและทำไฮไลด์ การเลือกใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์วัสดุ ผลิตภัณฑ์สำหรับการย้อมผม การเปลี่ยนสีผมและทำไฮไลด์ ปฏิบัติเกี่ยวกับการย้อมผม การเปลี่ยนสีผมและทำไฮไลด์ หัวข้อวิชาที่สอน งานการเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

   

    

 

ครูผู้สอน

นายสัณหกิจ วิจิตรศีลธรรม