แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

หลักสูตร แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ หลักสูตร 200 ชั่วโมง

Makeup,Hair Up-do and Manicure Course

รายวิชาที่สอน
1. วิชาแต่งหน้า
2. วิชาเกล้าผม
3. วิชาแต่งเล็บ

1.วิชาแต่งหน้า

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์  ในการแต่งหน้า วิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ งานแต่งหน้ารับปริญญา งานแต่งหน้าเจ้าสาว งานแต่งหน้าแฟชั่นงานนวดหน้า และกำหนดราคาค่าบริการวิธีการตรวจสอบผลงาน  วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรองพื้นแต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าแฟชั่น งานเขียนคิ้วแต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าแฟชั่น งานตกแต่งตกแต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาว  แต่งหน้าแฟชั่น   งานปัดบรัชออน แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าแฟชั่น งานทาลิปสติกแต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้าแฟชั่น และงานนวดหน้า

หัวข้อวิชาที่สอน

 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านเสริมสวย
 • งานหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแต่งหน้าแบบต่างๆ
 • งานแต่งหน้ารับปริญญา
 • งานแต่งหน้าเจ้าสาว
 • งานแต่งหน้าแฟชั่น
 • งานนวดหน้า

2.วิชาเกล้าผม

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ในการเกล้าผมงานเกล้าผมทรงมิดี้จุก งานเกล้าผมทรงมวยสูง งานเกล้าผมทรงกล้วยหอม งานเกล้าผมทรงมวยต่ำแบบถักเปีย และวิธีการเกล้าผมแบบต่างๆ กำหนดราคาค่าบริการวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานยีผม งานแปรงผม งานรัดหนังยาง งานติดกิ๊บ งานจัดทรงแบบต่าง (ทรงมิดี้จุก ทรงมวยสูง ทรงกล้วยหอม ทรงมวยต่ำแบบถักเปีย)

หัวข้อวิชาที่สอน

 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านเสริมสวย
 • งานหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเกล้าผมทรงต่างๆ
 • งานเกล้าผมทรงมิดี้จุก
 • งานเกล้าผมทรงมวยสูง
 • งานเกล้าผมทรงกล้วยหอม
 • งานเกล้าผมทรงมวยต่ำแบบถักเปีย

3.วิชาแต่งเล็บ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ในการแต่งเล็บ งานแต่งเล็บ งานต่อเล็บและงานเพ้นท์เล็บ กำหนดราคาค่าบริการ  วิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตัดเล็บ งานตะไบเล็บ งานตัดหนังเล็บ งานทาสีเคลือบเงาเล็บ งานทาสีเล็บโดยสีเจล  งานทาสีเล็บโดยสีมุข งานทาสีเล็บโดยสีด้าน งานต่อเล็บ PVC งานต่อเล็บเจล งานต่ออะคริลิคงานเพ้นท์เล็บสีอะคริลิค งานเพ้นท์เล็บแบบปั้นนูน

หัวข้อวิชาที่สอน

 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านเสริมสวย
 • งานหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแต่งเล็บ ต่อเล็บ และเพ้นท์เล็บ
 • งานแต่งเล็บ
 • งานต่อเล็บ เพ้นท์เล็บ
 • งานกำหนดราคาค่าบริการ

ครูผู้สอน

นางสารินี คลังชำนาญ