สื่อประกอบการเรียนการสอน

หมวดแฟชั่นและสิ่งทอ

>>วิดีโอประกอบการเรียนวิชาพื่นฐานโครงสร้างแบบตัด(Youtube)…ครูอารีย์
>>วิธีการสร้างแบบกางเกงสตรี (PPT) …ครูสุปรียา
>>การสร้างแบบกระโปรงแยกชิ้นแบบ 6 ชิ้นหางปลา(PDF).…ครูทิพวัลย์
>>การสร้างเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้า(Youtube)…ครูวิราณี
>>การสร้างเสื้อมาตรฐานชิ้นหลัง(Youtube)…ครูวิราณี
>>คอเสื้อพื้นฐานแบบต่างๆ (รูปภาพ,PDF)…ครูศิริภรณ์
>>แขนเสื้อแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF)…ครูศิริภรณ์
>>กระโปรงพื่นฐานรูปแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF)…ครูศิริภรณ์
>>กางเกงพื้นฐานรูปแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF…ครูศิริภรณ์

 

หมวดอาหารและโภชนาการ

>การทำเค้กหน้าผลไม้(PDF)  ….ครูจงกล
>>การทำขนมปังพิชช่า(PDF)
…ครูจงกล

หมวดเสริมสวย-ตัดผมสุภาพบุรุษ

>>การเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม(PDF)…ครูวันเพ็ญ
>>การสระผมและการนวดศีรษะ(PDF)…ครูวันเพ็ญ
>>ขั้นตอนการใช้หวีกับกรรไกร(PDF)…ครูสัณหกิจ
>>หลักการใช้เครื่องมือในการแต่งหน้า(PDF)...ครูสารินี
>>การแต่งหน้ารับปริญญา(PDF)…ครูสารินี
>>การแต่งหน้าเจ้าสาว(PDF)...ครูสารินี
>>การแต่งหน้าแฟชั่น(PDF)...ครูสารินี

หมวดศิลปะ

>>สอนทำริบบิ้นดำ(Youtube)….ครูลลิดา

>>ย้อมเสื้อดำ ทำเองได้(Youtube)….ครูชัญญาภัค
>>การแนะแนวทางการย้อมผ้า Part1 (Youtube)….ครูชัญญาภัค
>>การแนะแนวทางการย้อมผ้า Part2 (Youtube)….ครูชัญญาภัค

หมวดคอมพิวเตอร์

>>การแปลงไฟล์ VDO YOUTUBE เป็น MP3(PDF)…ครูศุภร
>>การสร้างตารางใน Microsof Word(PDF)...ครูศุภร

หมวดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

>>เส้นประธานสิบ(PDF) …ครูปรีชา
>>การนวดฝ่าเท้าด้วยมือและไม้ครูด(PDF) …ครูสุจิตรา