กำหนดการรับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน – 19  ธันวาคม 2560

>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

>คลิกสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์


ประชาสัมพันธ์ อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(แบบดอกแก้ว)


ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(แบบดอกแก้ว) กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 ช่วงเดือนเมษายน เปิดอบรม 2 วัน คือ วันที่่ 7 เมษายน และ วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00น – 15.00 น สอนโดย ครูลลิดา ดวงรัตน์ ที่ห้องประชุม อาคาร1 ชั้น1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) โทร. 02246 5769,02245 1401


กำหนดการสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

 1 เมษายน 2560 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ยื่นหลักฐานวันรายงานตัว)

3 เมษายน 2560   สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ พร้อมหลักฐาน

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

>>คลิกสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

 


ตารางการรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2560

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2560 – 23 สิงหาคม 2560

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2560

เปิดเรียน 1 กันยายน 2560 – 13 ธันวาคม 2560

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2560 – 24 มีนาคม 2561