วิชางานต่อผ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ การคิดราคาสินค้าเบื้องต้น  วิธีการสร้างแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านประเภทต่างๆ

หัวข้อวิชาที่สอน          

  • ความรู้พื้นฐานงานตัด ต่อผ้า
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ การคิดราคาสินค้าเบื้องต้น
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทหมอนอิง
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทผ้านวม

วิชากระเป๋าผ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ การคิดราคาสินค้าเบื้องต้น  วิธีการสร้างแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านประเภทต่างๆ

หัวข้อวิชาที่สอน      

  • ความรู้พื้นฐานงานตัด ต่อผ้า
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ การคิดราคาสินค้าเบื้องต้น
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทหมอนอิง
  • การสร้างแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทผ้านวม

ครูผู้สอน

นางทิพวัลย์  ชื่นมาลา