ซอยผมสุภาพบุรุษ

หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ    200 ชม.

หัวข้อวิชา/เนื้อหาสาระ

1.  ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ

  • แบบแฟชั่นสุภาพบุรุษผมสั้น
  • แบบแฟชั่นสุภาพบุรุษผมยาว

2.  การจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ

  • การสระ การนวดผมสุภาพบุรุษ
  • การดรายผมสุภาพบุรุษ

3.  การเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

  • การย้อมผมสุภาพบุรุษ
  • การเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษแนวแฟชั่น

barber13

ครูผู้สอน...นายสัณหกิจ  วิจิตรศีลธรรม,นายจำนงค์  โพธิ์ชัย