สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

fashioncourse2
หลักสูตรเกี่ยวกับแฟชั่นและการตัดเย็บเสื้อผ้า  เปิดสอน  7 หลักสูตร สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ คลิกดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ค่ะ

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ค่าเรียนหลักสูตรละ 105 บาท