สาขาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปิด 2 หลักสูตร–
1.ขนมอบ–เรียนคุกกี้และเค้ก,ขนมปัง พายและโดนัท
2.อาหารไทย–เรียนอาหารไทย,ขนมไทย

อาหาร2