หมวดเสริมสวยสตรี

สนใจเรียนเกี่ยวกับงานเสริมสวยสตรี เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ

1. แต่งผมสตรี  เรียนการสระผมและการจัดแต่งทรงผม,การเกล้าผมพื้นฐาน,การม้วนผม เปิดสอนรอบเช้า/บ่าย

2. ซอยผมสตรี  เรียนการซอยผม,การทำเคมีผม เปิดสอนรอบเช้า/บ่าย

3. แต่งหน้า,แต่งเล็บ (หลักสูตร 100ชั่วโมง)

ซอยผมแต่งผมสตรี