แผนที่

แผนที่สำหรับการเดินทางมายังโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

ติดต่อ สอบถาม/สมัครเรียนได้ที่ ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3   หรือ ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง  กทม.  ในวันและเวลาราชการ

เบอร์โทรศัพท์.02 246 5769, 02 245 1401

mapdd2