Category: ประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน – 19  ธันวาคม 2560 >ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน >คลิกสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตารางหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3/60 หลักสูตรที่เปิดสอน 3/60  รอบที่เปิด เช้า บ่าย ค่ำ หลักสูตร 200 ชั่วโมง อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ / / – เสื้อผ้าสตรี 2 / / – เสื้อผ้าสตรี / – / ผลิตภัณฑ์งานผ้า –

Top