กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

Posted on

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9  

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ช่วงเวลา9.00-10.00 นายภูชกร ทองทา ผู้อำนวยการ รฝช.กทม.(ดินแดง2) กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมจัดร่วมกันระหว่างรฝช.กทม.ดินแดง1และรฝช.กทม.ดินแดง2 ณ.ห้องประชุมชั้น6 รฝช.กทม.ดินแดง1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สำนักพัฒนาสังคมและรฝช.กทม.(ดินแดง2) Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดในแต่ละห้องเรียน กิจกรรมบริการตัดผมฟรีที่รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

กิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น  

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพหานคร ดินแดง 1 และ ดินแดง 2 ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560