กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

Posted on

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9  

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ช่วงเวลา9.00-10.00 นายภูชกร ทองทา ผู้อำนวยการ รฝช.กทม.(ดินแดง2) กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมจัดร่วมกันระหว่างรฝช.กทม.ดินแดง1และรฝช.กทม.ดินแดง2 ณ.ห้องประชุมชั้น6 รฝช.กทม.ดินแดง1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สำนักพัฒนาสังคมและรฝช.กทม.(ดินแดง2) Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดในแต่ละห้องเรียน กิจกรรมบริการตัดผมฟรีที่รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)