กิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน

Posted on

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น