แกะสลักชั้นสูง

หลักสูตรแกะสลักชั้นสูง

Advanced Carving Course

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

รายวิชาที่สอน
1。วิชางานแกะสลักลายประยุกต์
2。วิชางานแกะสลักประกอบชิ้นงาน
3。วิชางานแกะสลักตัวสัตว์
4。วิชางานแกะสลักสบู่ และประกอบชิ้นงาน
5。วิชางานพับกลีบใบตองร่วมสมัย
6。วิชาการดูแลรักษาชิ้นงาน
7。วิชาการกำหนดราคาต้นทุนและจัดจำหน่าย

1。วิชางานแกะสลักลายประยุกต์

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการงานแกะสลักลายประยุกต์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานแกะสลักลายประยุกต์ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เลือกผัก ผลไม้ ในการแกะสลักลวดลาย แกะสลักลายด้วยผัก ผลไม้ ชนิดทั้งผล แกะสลักลายกระจังตาอ้อย แกะสลักลายลิ้นมังกร แกะสลักลายมยุรา แกะสลักลายกระเช้า แกะสลักลายกระเป๋าหิ้ว แกะสลักลายฉลุลายดอกกุหลาบ
หัวข้อวิชาที่สอน
วิชางานแกะสลักลายประยุกต์

2。วิชางานแกะสลักประกอบชิ้นงาน

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การในการประกอบชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและการแกะสลักลายในการประกอบชิ้นงาน ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานการแกะสลักลายในการประกอบชิ้นงาน งานแกะสลักลายดอกบัว งานแกะดอกบัวสวรรค์ งานแกะดอกไม้ทะเล งานแกะลายปะการัง

หัวข้อวิชาที่สอน
งานแกะสลักประกอบชิ้นงาน

3。วิชางานแกะสลักตัวสัตว์

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ โครงการสร้างและสัดส่วนของสัตว์ การงานแกะสลักตัวสัตว์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและการแกะสลักลายในการประกอบชิ้นงาน ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานการแกะสลักลายสัตว์ งานแกะสลักตัวปลาทอง งานแกะสลักปลาลายวิจิตร งานแกะสลักปลาลายวิจิตร งานแกะสลักนกยูง งานแกะสลักนกหงส์ งานแกะสลักนก ไก่ งานแกะสลักตัวพญานาค งานแกะสลักตัวมังกร งานแกะตัวกินนร
หัวข้อวิชาที่สอน
งานแกะสลักตัวสัตว์

4。งานแกะสบู่ และประกอบชิ้นงาน

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ลวดลายต่าง ๆ การออกแบบลวดลายในการแกะสลักบนก้อนสบู่ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานแกะสบู่และประกอบชิ้นงาน งานแกะลายดอกกุหลาบ งานแกะลายดอกบัว งานแกะลายดอกรักเร่ งานแกะลายชวนชม งานแกะลายดอกแคทลียา งานแกะลายดอกทานตะวัน งานแกะลายดอกเบญจมาศ งานแกะลายดอกชบา งานแกะลายดอกลีลาวดี งานแกะลายดอกจำปาลาว งานแกะลายดอกอริตาเชีย งานแกะลายดอกยี่โถ งานแกะลายดอกกุหลาบเมาะลำเริง งานแกะลายดอกพุดตาน งานแกะพวงมาลัย งานแกะลายตัวปลาลายวิจิตร งานแกะลายตัวนก งานแกะลายตัวหงส์ งานแกะลายตัวไก่ งานแกะลายตัวมังกร งานแกะลายตัวพญานาค งานแกะลายตัวกินนร และงานแกะลายตัวกวาง
หัวข้อวิชาที่สอน งานแกะสลักสบู่ และประกอบชิ้นงาน

5。วิชางานพับกลีบใบตองร่วมสมัย

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การพับกลีบใบตองร่วมสมัย การเลือกใบตองให้เหมาะกับชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานงานพับกลีบใบตองร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมสมัย
หัวข้อวิชาที่สอน งานพับกลีบใบตองร่วมสมัย

6。วิชาการดูแลรักษาชิ้นงาน

ศึกษา เกี่ยวกับการเก็บรักษาชิ้นงานงานแกะสลักชั้นสูง
หัวข้อวิชาที่สอน
การดูแลรักษาชิ้นงาน

7。วิชาการกำหนดราคาต้นทุนและจัดจำหน่าย

ศึกษา เกี่ยวกับความรู้การกำหนดราคาต้นทุนและจัดจำหน่ายงานแกะสลักชั้นสูง
หัวข้อวิชาที่สอน การกำหนดราคาต้นทุนและจัดจำหน่าย

ครูผู้สอน  นายจิรวัฒน์   กาชัย
วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

วิดีโอสาธิตวิธีการจัดดอกบัวบูชาพระทรงตั้ง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย

สาธิตการแกะสลักนก จากวัสดุฟักทอง โดยครูจิรวัฒน์ กาชัย