เปิดนครภัณฑ์

พิธีเปิดนครภัณฑ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

เปิดนครภัณฑ์  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และสินค้าบางกอกแบรนด์ Bangkok brand แห่งแรกของสำนักพัฒนาสังคม ในนามร้าน“นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้านครภัณฑ์ ได้แก่
​1. ร้าน“โอชากาแฟ” จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มจากผู้ประกอบการ และขนมไทย ขนมอบ เบเกอรี่ จากนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง
​2. ร้าน “สุขแท้ผ่อนคลาย” การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพจากนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
​​3. ร้าน “พรรณรายนครา” ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok brand) และผลิตภัณฑ์ผลงานจากนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
​4. ร้าน “เกศาทรงสวย” การให้บริการเสริมสวยสตรี และร้าน “ร่ำรวยบาร์เบอร์” ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *