วิชาอาหารไทย 

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย วิธีการประกอบอาหารไทย  เทคนิคและข้อควรระวังในการประกอบอาหารไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์   การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบวิธีการจัดตกแต่งจาน ข้อควรระวังในการจัดจาน วิธีการคิดต้นทุน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานอาหารไทย งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงเผ็ด  งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงจืด  งานประกอบอาหารไทยประเภทต้มยำ งานประกอบอาหารไทยประเภทยำและพล่า  งานประกอบอาหารไทยประกอบแกงคั่ว  งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงส้ม งานประกอบอาหารไทยประเภทผัด งานประกอบอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม  งานประกอบอาหารไทยประเภทอาหารจานเดียว  งานประกอบอาหารประเภทอาหารว่าง

หัวข้อวิชาที่สอน

 • งานพื้นฐานการประกอบอาหารไทย
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงเผ็ด
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงจืด
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทต้มยำ
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทยำและพล่า
 •  งานประกอบอาหารไทยประกอบแกงคั่ว
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทแกงส้ม
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทผัด
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม
 • งานประกอบอาหารไทยประเภทอาหารจานเดียว
 • งานประกอบอาหารประเภทอาหารว่าง            

ครูผู้สอน

นางสาว จงกล  คุณเจริญ