ห้องสมุดวิชาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

สื่อเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน VDO

กระเป๋า Easy bag

การจัดดอกบัวบูชาทรงตั้ง

แกะสลักนกจากฟักทอง

เรดเวลเวท เค้กแห่งความรัก

การทำฝากระเป๋าล่างเสื้อสูท

การตัดเย็บแขนสูท 2 ตะเข็บ

การลองตัวแบบตัดกระดาษ

การทำสีผมแบบไฮไลท์

การใช้หวีกับกรรไกร

ห้องเรียนวิชาบาติก

การทำผ้าบาติก

ห้องเรียนแกะสลัก

แกะสลัก

ห้องเรียนอาหารไทย

อาหารไทย

ห้องเรียนแต่งผม แต่งหน้า

แต่งผม แต่งหน้า

ห้องเรียนนวดแผนไทย

นวดแผนไทย

การร้อยมาลัยจากดินสำเร็จรูป

การดาวน์โหลดแบบอักษร

Inspiration

Bangkok Stories เรื่องเล่าดีดีของ คุณสมพร เพ็งรัตน์

ติดตามเราได้ทาง