สื่อการเรียนการสอน

หมวดแฟชั่นและสิ่งทอ

>>วิดีโอประกอบการเรียนวิชาพื่นฐานโครงสร้างแบบตัด(Youtube)...ครูอารีย์
>>วิธีการสร้างแบบกางเกงสตรี (PPT) ...ครูสุปรียา
>>การสร้างแบบกระโปรงแยกชิ้นแบบ 6 ชิ้นหางปลา(PDF)....ครูทิพวัลย์
>>การสร้างเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้า(Youtube)...ครูวิราณี
>>การสร้างเสื้อมาตรฐานชิ้นหลัง(Youtube)...ครูวิราณี
>>คอเสื้อพื้นฐานแบบต่างๆ (รูปภาพ,PDF)...ครูศิริภรณ์
>>แขนเสื้อแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF)...ครูศิริภรณ์
>>กระโปรงพื่นฐานรูปแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF)...ครูศิริภรณ์
>>กางเกงพื้นฐานรูปแบบต่างๆ(รูปภาพ,PDF...ครูศิริภรณ์

หมวดอาหารและโภชนาการ

>การทำเค้กหน้าผลไม้(PDF)  ....ครูจงกล
>>การทำขนมปังพิชช่า(PDF)
...ครูจงกล

หมวดเสริมสวย-ตัดผมสุภาพบุรุษ

>>การเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม(PDF)...ครูวันเพ็ญ
>>การสระผมและการนวดศีรษะ(PDF)...ครูวันเพ็ญ
>>ขั้นตอนการใช้หวีกับกรรไกร(PDF)...ครูสัณหกิจ
>>หลักการใช้เครื่องมือในการแต่งหน้า(PDF)...ครูสารินี
>>การแต่งหน้ารับปริญญา(PDF)...ครูสารินี
>>การแต่งหน้าเจ้าสาว(PDF)...ครูสารินี
>>การแต่งหน้าแฟชั่น(PDF)...ครูสารินี

หมวดศิลปะ

>>สอนทำริบบิ้นดำ(Youtube)....ครูลลิดา

>>ย้อมเสื้อดำ ทำเองได้(Youtube)....ครูชัญญาภัค
>>การแนะแนวทางการย้อมผ้า Part1 (Youtube)....ครูชัญญาภัค
>>การแนะแนวทางการย้อมผ้า Part2 (Youtube)....ครูชัญญาภัค

หมวดคอมพิวเตอร์

>>การแปลงไฟล์ VDO YOUTUBE เป็น MP3(PDF)...ครูศุภร
>>การสร้างตารางใน Microsof Word(PDF)...ครูศุภร

หมวดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

>>เส้นประธานสิบ(PDF) ...ครูปรีชา
>>การนวดฝ่าเท้าด้วยมือและไม้ครูด(PDF) ...ครูสุจิตรา

ดอกบัวบูชาพระทรงตั้่ง

แกะสลักนก จากฟักทอง

เรดเวลเวท เค้กแห่งความรัก