ระเบียบการสมัครเรียน

กำหนดสมัครเรียน
 • สมัครเรียนออนไลน์ วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • หรือสมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401  ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานการสมัครเรียน
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • ยื่นในวันรายงานตัว วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรละ 105 บาท
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 305 บาท
 • ชำระในวันรายงานตัว วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เวลาเรียน
 • เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
 • หยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 • รอบเช้าเรียน 09.00 -12.00 น.
 • รอบบ่าย เรียน 13.00 - 16.00 น.