ระเบียบการสมัครเรียน

กำหนดสมัครเรียน
  • สมัครเรียนออนไลน์ วันที่ 2 เมษายนเป็นต้นไป รายงานตัววันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  • หรือสมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401  ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานการสมัครเรียน
  • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่าย
  • ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรละ 105 บาท
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 305 บาท
  • หลักสูตรอาหารไทย,อาหารจีน  210 บาท
  • ชำระในวันเปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561