นครภัณฑ์

“นครภัณฑ์” สาขาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

นครภัณฑ์

ศูนย์แสดงผลิตภัณ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand จัดจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษา และบริการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ร้าน"โอชากาแฟ"

จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมอบ เบเกอรี่ ขนมไทย จากนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

ร้าน"สุขแท้ผ่อนคลาย"

ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพจากนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

ร้าน"พรรณรายนครา"

ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิภัณฑ์ผลงานจากนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand

 

ร้าน"เกศาทรงสวย"

ให้บริการเสริมสวยสตรี

ร้าน"ร่ำรวยบาร์เบอร์"

ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ

สนใจใช้บริการได้ที่อาคารนครภัณฑ์  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) สำนักพัฒนาสังคม 

ถนนมิตรไมตรี 3  ดินแดง กรุงเทมพมหานคร

เปิดทำการ เวลา 09.00น. - 16.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *