ช่างเกล้าผม

หลักสูตร 60 ชั่วโมง

วิชาเกล้าผม

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านแต่งผม-เสริมสวย การใช้อุปกรณ์ในการเกล้าผมงานเกล้าผมทรงมิดี้จุก งานเกล้าผมทรงมวยสูง งานเกล้าผมทรงกล้วยหอม งานเกล้าผมทรงมวยต่ำแบบถักเปีย และวิธีการเกล้าผมแบบต่างๆ กำหนดราคาค่าบริการวิธีการทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานยีผม งานแปรงผม งานรัดหนังยาง งานติดกิ๊บ งานจัดทรงแบบต่าง (ทรงมิดี้จุก ทรงมวยสูง ทรงกล้วยหอม ทรงมวยต่ำแบบถักเปีย)

หัวข้อวิชาที่สอน

  • งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในร้านเสริมสวย
  • งานหลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเกล้าผมทรงต่างๆ
  • งานเกล้าผมทรงมิดี้จุก
  • งานเกล้าผมทรงมวยสูง
  • งานเกล้าผมทรงกล้วยหอม
  • งานเกล้าผมทรงมวยต่ำแบบถักเปีย

ครูผู้สอน

นางวันเพ็ญ  เขียวแจ่ม