รายละเอียดหลักสูตร
 

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการทำขนมไทย วิธีการทำขนมไทย  เทคนิคและข้อควรระวังในการทำขนมไทย วิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์   การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ข้อควรระวังในการเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบวิธีการจัดตกแต่งจาน ข้อควรระวังในการจัดจาน วิธีการคิดต้นทุน  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานการทำขนมไทย งานทำขนมไทยประเภท น้ำเชื่อม น้ำกะทิ งานทำขนมไทยประเภทต้มน้ำตาล งานทำขนมไทยประเภทเชื่อม งานทำขนมไทยประเภทนึ่ง งานทำขนมไทยประเภทไข่ งานทำขนมไทยประเภทบวด งานทำขนมไทยประเภทกวน งานทำขนมไทยประเภทอบ

หัวข้อวิชาที่สอน

  • งานพื้นฐานการทำขนมไทย
  • งานทำขนมไทยประเภทน้ำเชื่อม น้ำกะทิ
  • งานทำขนมไทยประเภทต้มน้ำตาล
  • งานทำขนมไทยประเภทเชื่อม
  • งานทำขนมไทยประเภทนึ่ง
  • งานทำขนมไทยประเภทไข่
  • งานทำขนมไทยประเภทบวด
  • งานทำขนมไทยประเภทกวน
  • งานทำขนมไทยประเภทอบ

ครูผู้สอน

 

นางสาว ชลกร  เหลืองเช็ง