กิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *