กิจกรรม/โครงการ

นิทรรศการเรียนรู้อาชีพ

นิทรรศการเรียนรุ้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *