"โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง เปิดการเรียนการสอน จำนวน 26 หลักสูตร ให้เลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการ ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรละ 105 บาท/305 บาท รุ่นที่ 2/2561 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 "

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

คลิกดูรายละเอียดการเรียน หัวข้อวิชาที่สอนแต่ละหลักสูตรได้

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ การสร้างเว็บไซต์

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2

เสื้อสตรี  ชุดติดกัน

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 3

เสื้อสตรี  กระโปรงสตรี

ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1

งานต่อผ้า  กระเป๋าผ้า

หลักสูตรชุดสูทสตรี 1

กระโปรง กางเกง เสื้อเทเลอร์สตรี

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี

โครงสร้างแบบตัด  ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

หลักสูตรกระโปรงสตรี

ตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

หลักสูตรออกแบบแฟชั่น 1

วาดภาพแฟชั่น  ออกแบบเสื้อผ้า

หลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ 1

ชุดไทย  ชุดวิวาห์ – ราตรี

หลักสูตรชุดชั้นในสตรี

บอดี้สูท  กางเกงใน  ยกทรงสตรี

หลักสูตรขนมอบ

คุกกี้  เค้ก ขนมปัง พาย  โดนัท

หลักสูตรอาหารไทย

อาหารไทย   ขนมไทย

หลักสูตรจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

งานจัดดอกไม้   งานแกะสลัก  งานใบตอง

หลักสูตรแกะสลักชั้นสูง

แกะสลักลายประยุกต์   แกะสลักประกอบชิ้นงาน

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

ดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

หลักสูตรแต่งผมสตรี

สระผม  การจัดแต่งทรงผม  การเกล้าผม  การม้วนผม

หลักสูตรซอยผมสตรี

การตัดซอยผม  การทำเคมีผม

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ

ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ตัดผมสุภาพบุรุษรองทรง การใช้มีดโกน

หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ

ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ จัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ เปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

หลักสูตรบาติก

บาติกขั้นพื้นฐาน บาติกสร้างสรรค์ บาติกเครื่องแต่งกายและธุรกิจบาติก

ออกแบบเสื้อผ้า 150 ชม.

หลักการวาดโครงสร้างฯ,การวาดแบบเสื้อผ้าฯ,การออกแบบเสื้อผ้าฯลฯ
*เรียนรอบเช้า จันทร์-พฤหัสบดี*

การทำผ้าบาติกและมัดย้อม 150 ชม.

การทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมฯ,หลักการและขั้นตอนการทำผ้าบาติก ฯลฯ
*เรียนรอบบ่าย จันทร์-พฤหัสบดี*

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150ชม.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การแพทย์ไทย  การนวดไทย  กฏหมายและจริยธรรม การฝึกงานภาคสนาม

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.

พื้นฐานการนวดนวดเท้า การแพทย์แผนไทย จริยธรรม ฝึกงานภาคสนาม

อาหารไทย , อาหารจีน 75,60 ชม.

เรียนรอบบ่าย วันพฤหัสบดี – วันศุกร์

ตารางหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน รอบที่เปิด
เช้า บ่าย ค่ำ
หลักสูตร 200 ชั่วโมง
1 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ / / /
2 เสื้อผ้าสตรี 2 / / /
3 เสื้อผ้าสตรี  3 / - /
4 ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1 - / -
5 ชุดสูทสตรี 1 / / -
6 สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี / - -
7 กระโปรงสตรี - / -
8 ออกแบบแฟชั่น 1 - / -
9 ชุดโอกาสพิเศษ 1 / - /
10 ชุดชั้นในสตรี - / -
11 ขนมอบ / - /
12 อาหารไทย / / -
13 การจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก / - -
14 แกะสลักชั้นสูง - / -
15 งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม / / -
16 แต่งผมสตรี(ห้อง1) - / -
17 แต่งผมสตรี(ห้อง2) / - -
18 ซอยผมสตรี(ห้อง1) / - -
19 ซอยผมสตรี(ห้อง2) - / /
20 ซอยผมสตรี(ห้อง3) / - -
21 แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ  -  /  -
22 ตัดผมสุภาพบุรุษ / / -
23 ตัดผมสุภาพบุรุษ - / /
24 ซอยผมสุภาพบุรุษ / - -
25 บาติก (Batik) / - /
หลักสูตร 150 ชั่วโมง
26 ออกแบบเสื้อผ้า  /  -  -
27 การทำผ้าบาติกและมัดย้อม  -  /  -
28 นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ / - -
หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 29 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  -  /  -
หลักสูตรพิเศษ 75, 60  ชั่วโมง
 30 อาหารไทย,อาหารจีน  -  /  -

 

การสมัครเรียน 

  • ลงทะเบียนสมัครเรียนทางเว็บไซต์ คลิกสมัครเรียนออนไลน์
  • สมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการสมัครเรียน

  • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ค่าลงทะเบียนเรียน ชำระในวันเปิดเรียน   หลักสูตรละ 105 บาท
**ยกเว้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 305 บาท,หลักสูตรอาหารไทย,อาหารจีน  210 บาท**

เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า09.00-12.00น. รอบบ่าย13.00-16.00น. รอบค่ำ17.00-20.00น.

บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)