"โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม เปิดเรียนวันที่ 3 กันยายน เป็นต้นไป "

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดการเรียน หัวข้อวิชาที่สอนแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ การสร้างเว็บไซต์

หลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 2

เสื้อสตรี  ชุดติดกัน

หลักสูตรเสื้อสตรี

เสื้อสตรี  กระโปรงสตรี

ผลิตภัณฑ์งานผ้า

งานต่อผ้า  กระเป๋าผ้า

หลักสูตรชุดสูทสตรี 1

กระโปรง กางเกง เสื้อเทเลอร์สตรี

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี

โครงสร้างแบบตัด  ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

หลักสูตรกระโปรงสตรี

ตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

หลักสูตรออกแบบแฟชั่น 1

วาดภาพแฟชั่น  ออกแบบเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ

ออกแบบเสื้อผ้า*

หลักสุตร 150 ชม.เรียนวาดภาพแฟชั่น  ออกแบบเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ
*รอบเช้า จันทร์-พฤหัสบดี*

หลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ 1

ชุดไทย  ชุดวิวาห์ – ราตรี

หลักสูตรชุดชั้นในสตรี

บอดี้สูท  กางเกงใน  ยกทรงสตรี

หลักสูตรขนมอบ

คุกกี้  เค้ก ขนมปัง พาย  โดนัท*เรียนรอบเช้า

หลักสูตรอาหารไทย

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

อาหารไทย

หลักสูตร 75 ชม.

หลักสูตรซอยผมสตรี

การตัดซอยผม  การทำเคมีผม

ช่างเกล้าผม

หลักสุตร 60 ชม.

หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ

ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ตัดผมสุภาพบุรุษรองทรง การใช้มีดโกน

หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ

ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ จัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ เปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

ดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

หลักสูตรแกะสลักชั้นสูง

แกะสลักลายประยุกต์   แกะสลักประกอบชิ้นงาน

หลักสูตรบาติก

บาติกขั้นพื้นฐาน บาติกสร้างสรรค์ บาติกเครื่องแต่งกายและธุรกิจบาติก

การทำผ้าบาติกและมัดย้อม*

หลักสูตร 150 ชม.-เรียนการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมฯ*เรียนรอบบ่าย จันทร์-พฤหัสบดี*

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

หลักสูตร 150 ชม. เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การแพทย์ไทย  การนวดไทย  กฏหมายและจริยธรรม การฝึกงานภาคสนาม

รับสมัคร 1 สิงหาคมเป็นต้นไป รายงานตัวในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน รอบที่เปิด
เช้า บ่าย
หลักสูตร 200 ชั่วโมง
1 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ / /
2 เสื้อผ้าสตรี 2 / /
3 เสื้อสตรี / -
4 ผลิตภัณฑ์งานผ้า - /
5 ชุดสูทสตรี 1 / /
6 สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี - /
7 กระโปรงสตรี / -
8 ออกแบบแฟชั่น 1 - /
9 ออกแบบเสื้อผ้า(150ชม.)จ-พฤ.* / -
10 ชุดโอกาสพิเศษ 1 - /
11 ชุดชั้นในสตรี / -
12 ขนมอบ / -
13 อาหารไทย(75 ชม.)พฤ.-ศ* - /
14 งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม / /
15 ช่างเกล้าผม(60ชม.) / /
16 ซอยผมสตรี / /
17 ตัดผมสุภาพบุรุษ / /
18 ซอยผมสุภาพบุรุษ - /
19 บาติก / -
20 การทำผ้าติกและมัดย้อม(150ชม.)จ- พฤ.* - /

หมายเหตู *

*หลักสูตรอาหารไทย 75 ชั่วโมงเรียน วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบบ่าย

*หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า 150 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี รอบเช้า

*หลักสูตรการทำผ้าบาติกและมัดย้อม 150 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี รอบบ่าย

รับสมัครเรียน (เพิ่มเติม)  

หลักสูตร จำนวนชั่วโมง รอบที่เรียน
1. ซอยผมสตรี 200 รอบเช้า
2. อาหารไทย 200 รอบเช้า
3. แกะสลักชั้นสูง 200 รอบเช้า
4. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 รอบเช้า

กำหนดการสมัครเรียน

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป
  • รายงานตัวนักศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การสมัครเรียน 

  • ลงทะเบียนสมัครเรียนทางเว็บไซต์ คลิกสมัครเรียนออนไลน์
  • สมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการสมัครเรียน/ค่าลงทะเบียน (ยื่นในวันรายงานตัว)

  • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • ค่าลงทะเบียนเรียน  หลักสูตรละ 105 บาท**ยกเว้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 305 บาท

เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า09.00-12.00น. รอบบ่าย13.00-16.00น.

บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)