"โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายงานตัวเรียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 "

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดการเรียน หัวข้อวิชาที่สอนแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ การสร้างเว็บไซต์

หลักสูตรเสื้อสตรี

เสื้อสตรี  กระโปรงสตรี

ผลิตภัณฑ์งานผ้า

งานต่อผ้า  กระเป๋าผ้า

หลักสูตรชุดสูทสตรี 1

กระโปรง กางเกง เสื้อเทเลอร์สตรี

หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี

โครงสร้างแบบตัด  ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ

หลักสูตรกระโปรงสตรี

ตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

หลักสูตรออกแบบแฟชั่น 1

วาดภาพแฟชั่น  ออกแบบเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ

ออกแบบเสื้อผ้า*

หลักสุตร 150 ชม.เรียนวาดภาพแฟชั่น  ออกแบบเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ
*รอบเช้า จันทร์-พฤหัสบดี*

หลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ 1

ชุดไทย  ชุดวิวาห์ – ราตรี

หลักสูตรชุดชั้นในสตรี

บอดี้สูท  กางเกงใน  ยกทรงสตรี

หลักสูตรขนมอบ

คุกกี้  เค้ก ขนมปัง พาย  โดนัท*เรียนรอบเช้า

หลักสูตรอาหารไทย

หลักสูตร 200 ชั่วโมง

หลักสูตรแต่งผมสตรี

สระผม  การจัดแต่งทรงผม  การเกล้าผม  การม้วนผม

หลักสูตรซอยผมสตรี

การตัดซอยผม  การทำเคมีผม

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษ

ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ตัดผมสุภาพบุรุษรองทรง การใช้มีดโกน

หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษ

ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ จัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ เปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

ดอกไม้ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

หลักสูตรบาติก

บาติกขั้นพื้นฐาน บาติกสร้างสรรค์ บาติกเครื่องแต่งกายและธุรกิจบาติก

การทำผ้าบาติกและมัดย้อม*

หลักสูตร 150 ชม.-เรียนการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมฯ*เรียนรอบบ่าย จันทร์-พฤหัสบดี*

หลักสูตรจัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

งานจัดดอกไม้   งานแกะสลัก  งานใบตอง

หลักสูตรแกะสลักชั้นสูง

แกะสลักลายประยุกต์   แกะสลักประกอบชิ้นงาน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

หลักสูตร 150 ชม. เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การแพทย์ไทย  การนวดไทย  กฏหมายและจริยธรรม การฝึกงานภาคสนาม

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

หลักสูตร 60 ชั่วโมง เรียนพื้นฐานการนวดนวดเท้า การแพทย์แผนไทย จริยธรรม ฝึกงานภาคสนาม

ตารางหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน รายวิชาที่สอน รอบที่เปิด
ครูผู้สอน
เช้า บ่าย ค่ำ
หลักสูตร 200 ชั่วโมง
1 อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น,อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ,การสร้างเว็บไซต์ / / / ครูศุภร
2 เสื้อสตรี กระโปรงสตรี,เสื้อสตรี / - / ครูทิพวัลย์
3 ผลิตภัณฑ์งานผ้า งานต่อผ้า,กระเป๋าผ้า - / - ครูทิพวัลย์
4 ชุดสูทสตรี 1 กระโปรงสำหรับชุดสูท,เสื้อเทเลอร์สตรี / / - ครูสุปรียา
5 สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1 พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด,ตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ / - / ครูอารีย์
6 กระโปรงสตรี พื้นฐานการตัดเย็บ,งานใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ฯ - / - ครูอารีย์
7 ออกแบบแฟชั่น 1 การวาดภาพแฟชั่น ,การออกแบบเสื้อผ้า - / - ครูศิริภรณ์
8 ออกแบบเสื้อผ้า(150ชม.)จ-พฤ.* การวาดโครงสร้างหุ่น,การวาดเสื้อผ้าแบบต่างๆ / - - ครูศิริภรณ์
9 ชุดโอกาสพิเศษ 1 ชุดไทย,ชุดวิวาห์-ราตรี - / - ครูวิราณี
10  ชุดชั้นในสตรี บอดี้สูทและกางเกงใน,ยกทรงสตรี / - / ครูวิราณี
11 ขนมอบ คุกกี้และเค้ก,ขนมปัง พายและโดนัท / - - ครูจงกล
12 อาหารไทย อาหารไทย, ขนมไทย / / / ครูจงกล,ครูชลกร
13 อาหารญี่ปุ่น 30 ชม. **อาหารนานาชาติ เรียนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ - / - ครูจงกล
14 งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม งานดอกไม้ประดิษฐ์,งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม,บรรจุภัณฑ์คหกรรม / / / ครูลลิดา
15 แต่งผมสตรี การสระผมและการจัดแต่งทรงผม,การเกล้าผมพื้นฐาน,การม้วนผม / - - ครูใหม่
16 ซอยผมสตรี ห้อง 1 การตัดผม,การทำเคมีผม / / - ครูเกรียงไกร
17 ซอยผมสตรี ห้อง 2 การตัดผม,การทำเคมีผม / / / ครูสารินี,ครูใหม่
18 แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ  แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ - / - ครูสารินี
19 ตัดผมสุภาพบุรุษ ตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง,ตัดผมสุภาพบุรุษทรงรองทรง,การใช้มีดโกน / - / ครูสัณหกิจ
20 ซอยผมสุภาพบุรุษ ซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ,จัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ,เปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ - / - ครูสัณหกิจ
21 บาติก บาติกขั้นพื้นฐาน,บาติกสร้างสรรค์,บาติกเครื่องแต่งกายและธุรกิจบาติก / - / ครูชัญญาภัค
22 การทำผ้าติกและมัดย้อม(150ชม.)จ-พฤ.* การทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม,การออกแบบลาย,การเพ้นท์เสื้อป่านบาติก - / - ครูชัญญาภัค
23 แกะสลักชั้นสูง งานแกะสลักลายประยุกต์,งานแกะสลักประกอบชิ้นงาน / - - ครูจิรวัฒน์
24 งานจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก งานจัดดอกไม้,งานใบตอง,งานแกะสลักผักผลไม้ - / - ครูจิรวัฒน์
25 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. รุ่นที่ 3.1 รับสมัคร 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2561 / - - ครูสุจิตรา,ครูปรีชา
รุ่นที่ 3.2 รับสมัคร 26 ธ.ค. - 21ม.ค. 2562 - / - ครูสุจิตรา,ครูปรีชา
26 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. รุ่นที่ 3.1 รับสมัคร 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2561 - / - ครูสุจิตรา,ครูปรีชา
รุ่นที่ 3.2 รับสมัคร 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 2562 / - - ครูสุจิตรา,ครูปรีชา

หมายเหตุ*

*สมัครเรียนวิชา อาหารญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง ในระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครเลือกหลักสูตร อาหารนานาชาติ 200 ชั่วโมง

*หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า 150 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี รอบเช้า

*หลักสูตรการทำผ้าบาติกและมัดย้อม 150 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี รอบบ่าย

วิธีการสมัครเรียน
 •  คลิกสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • หรือสมัครด้วยตนเองที่ได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)  ซ.มิตรไมตรี 3 ถ.ประชาสงเคราะห์ 17   ดินแดง กทม. โทร.0 2246 5769, 0 2245 1401  ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานการสมัครเรียน
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • ยื่นในวันรายงานตัว 
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรละ 105 บาท
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 305 บาท
 • ชำระในวันรายงานตัว 
เวลาเรียน
 • เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
 • หยุด วันเสาร์- อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 • รอบเช้าเรียน 09.00 -12.00 น.
 • รอบบ่าย เรียน 13.00 - 16.00 น.
 • รอบค่ำ เรียน 17.00 - 20.00 น.

บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)